BrandmeldĀ  / Ontruiming

Brandmeldings- en ontruimingssystemen zijn niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van u en uw collega’s, ze zijn ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

BrandmeldĀ  / Ontruiming

 

Brandmeldings- en ontruimingssystemen zijn niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van u en uw collega’s, ze zijn ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

Voor het detecteren van rook en vuur zijn diverse systemen verkrijgbaar. Een overzicht van de mogelijkheden:

 • Rookmeldingssystemen
 • Blusaansturingen
 • Beheersystemen
 • Conventionele brandmeldsystemen
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Brand-, gas- en vonkdetectiesystemen
 • Lineaire temperatuurbewaking (tunnels en parkeergarages)
 • Draadloze brandbeveiliging
 • Brandventilatie

 

Direct doormelden van brandmeldingen door een PAC (particulier alarm centrale) is alleen toegestaan als deze is geverifieerd, een PAC handelt hierin conform Het VEBON-NOVB Protocol. Bij vroegtijdige inzet brandweer kan het zijn dat de schade beperkter blijft.

Na aanleiding van een beveiligingsscan kunnen wij samen met de opdrachtgever een overzicht van de maatregelen die noodzakelijk zijn, dan wel gewenst zijn maken.

De brandmeldinstallatie moet maandelijks gecontroleerd en gerapporteerd worden door een Beheerder/Opgeleid Persoon. Dit is van belang voor het behouden van het certificaat en noodzakelijk voor de verzekering. Ook dit kan DES Beveiligingstechniek verzorgen.

Nederlandse Norm NEN2654 beschrijft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties.

Vraag offerte op

Totaalleverancier

DES Beveiligingstechniek is een totaalleverancier op he gebied van brandbeveiliging en brandveiligheid. Om dit compleet te maken leveren en realiseren wij ook de volgende aanverwante producten:

  • Blusmiddelen
  • Noodverlichting
  • Pictogrammen aanwijsborden
  • Brandweer kluizen en buizen
  • Rookschakelaars
  • Sprinklermelders
  • Personen Zoek Installatie (PZI)

  DES MOOI WERK