Brandmeld  / Ontruiming

De verplichting tot het installeren van een Brandmeldings- en Ontruimingsinstallatie is expliciet vastgelegd in het Nederlandse bouwbesluit. Dit geldt voor ieder gebouw binnen Nederland, waarbij de specifieke eis afhankelijk is van de vastgestelde gebruiksfunctie van het bouwwerk.

Brandmeld  / Ontruiming

Brandmeldings- en ontruimingssystemen zijn niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van u en uw collega’s, ze zijn ook vaak wettelijk vereist vanuit het bouwbesluit voor de gebruiksfunctie die is vastgelegd voor elk bouwwerk in Nederland.

Er zijn diverse systemen beschikbaar om brand vroegtijdig te detecteren en ontruiming te initiëren. Hier is een overzicht van de beschikbare opties:

 • Brand meld Ontruiming systemen fabricaten: Onder andere systemen zoals Hertek Penta, Expera, Notifire Pearl, Tef Gekko bieden mogelijkheden
 • Ontruimingsalarminstallaties klasse A ontruiming: Dit type systeem zorgt voor een gestructureerde ontruiming in geval van nood
 • Stil Ontruiming installaties: Deze omvatten systemen zoals PZI, Pagers en IP smartphone volgens de norm NEN 2575-4
 • Draadloze brandbeveiliging: Systemen die draadloos communiceren voor branddetectie en ontruiming
 • Brandventilatie: Mechanismen voor het afvoeren van rook en hitte om de verspreiding van brand tegen te gaan

Direct doormelden van brandmeldingen door een PAC (particulier alarm centrale) is alleen toegestaan als deze is geverifieerd, een PAC handelt hierin conform Het VEBON-NOVB Protocol. Bij vroegtijdige inzet brandweer kan het zijn dat de schade beperkter blijft. DES Beveiligingstechniek verzorgt een geverifieerde doormelding.

Na een beveiligingsscan kunnen DES Beveiligingstechniek en de opdrachtgever gezamenlijk een overzicht opstellen van noodzakelijke of gewenste maatregelen.

De brandmeldinstallatie moet maandelijks gecontroleerd en gerapporteerd worden door een Beheerder/Opgeleid Persoon. Dit is van belang voor het behouden van het certificaat en vereist vanuit het bouwbesluit. Ook het uitvoeren van de beheerstaken kan DES Beveiligingstechniek verzorgen.

De Nederlandse Norm NEN2654 stelt eisen vast voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties.

Vraag offerte op

Totaalleverancier

DES Beveiligingstechniek is een totaalleverancier op het gebied van brandbeveiliging en brandveiligheid. Om dit compleet te maken leveren en onderhouden wij ook de volgende aanverwante producten:

  • Blusmiddelen
  • Noodverlichting
  • Pictogrammen aanwijsborden
  • Brandweer kluizen en buizen
  • Rookschakelaars
  • Sprinklermeldinstallaties
  • Stil Ontruimen (PZI), (Dect), (Volledig IP conform NEN 2575-4)
  • Brand scheidende deuren
  • Ventilatie Systemen

  DES MOOI WERK